Hanes y cyfarfod cyntaf

Mae project Dyffryn Nantlle 20:20 wedi dechrau go-iawn rŵan! Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’r cyfarfod, dros 40 ohonoch, o 7 i 77 ac o bob rhan o’r dyffryn! Diolch hefyd i John Dilwyn Williams am grynhoi hanes y Dyffryn mewn 10 munud ar ddechrau’r cyfarfod! Bydd cofnodion manylach yn ymddangos yn y dyddiau nesaf, ond dyma amlinelliad o’r cyfarfod:

  • Edrychon ni ar hanes y dyffryn, a chasglu atgofion o’r 100 mlynedd ddiwethaf
  • Trafod beth sy’n gwneud Dyffryn Nantlle mor arbennig
  • Dechreuon ni greu rhestr o’r busnesau, sefydliadau ac adnoddau eraill sydd yn y Dyffryn – bydd map yma’n fuan!

The Dyffryn Nantlle 20:20 got off to a good start last night, with over 40 people aged 7-77 from all over the area in the first meeting. Thanks to everyone who turned out, and also to John Dilwyn Williams for summarizing the areas history in a mere 10 minutes! Watch this space for more details of what was said, but here’s a quick outline of the meeting:

  • We looked at the valley’s history, and collected memories from the last 100 years
  • We discussed what makes Dyffryn Nantlle so special
  • We started creating a list of the businesses, organisations and other resources in the valley – there’ll be a map here soon!
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s