mae rhywbeth at ddant pawb

Ydych chi eisiau gwybod mwy am Ddyffryn Nantlle 20/20? Dyma sylwadau gan rhai o’i gefnogwyr, sydd wedi bod yn prysur trefnu gweithgareddau i gyd-fynd gydag Eisteddfod yr Urdd.

Rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Dyna mae’r criw brwd Dyffryn Nantlle 20/20 wedi ei baratoi. Daeth y criw at ei gilydd flwyddyn yn ôl i weld beth oedd yn bosib i’w wneud i adfywio’r dyffryn.

“Mae rhywbeth at ddant pawb” medd Anna Fôn, gwraig gamera o Nebo a Chadeirydd Dyffryn Nantlle 20/20, “o noson o sleidiau nos Fawrth gan y ffotograffydd Geraint Thomas, noson i lansio llyfr Carl Clowes nos Fercher (y ddau i’w cynnal yn Neuadd Goffa Penygroes), cyfle i grwydro y mannau a gaiff eu henwi yng nghaneuon Bryn Fôn ar y nos Iau, a’r ffilm Gaucho yn Neuadd Llanllyfni i ddilyn, gig efo Bryn Fôn a Wali Tomos yn neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle ar y nos Wener (wedi’r gêm beldroed C’mon Midffild) a chyfle i bawb ymlacio yn Y Crochan Blasus, Penygroes efo Noson Bwyd Lleol nos Sadwrn i ddathlu diwedd y gweithgareddau. Rydym yn teimlo’n gyffrous ynglyn â’r prosiect.”

Ardal dlawd yw Dyffryn Nantlle yn economaidd, ond mae’n gyfoethog o ran gweithgareddau cymdeithasol. Er ei fod yn ddyffryn eithriadol o hardd, gyda chysylltiadau llenyddol cyfoethog, nid yw’r ardal yn cael gymaint o ymwelwyr ag y caiff rhywle fel Llanberis. Mae Dyffryn Nantlle 20/20 wedi ei sefydlu gan bobl leol i hyrwyddo’r dyffryn fel y bydd mwy o ymwelwyr yn dod yno, ac y bydd hynny yn rhoi budd economaidd i’r lle. Mae’r pwyslais ar ddatblygu a chefnogi pobl a gweithhgareddau.

Mae’r logo wedi ei gynllunio, am ddim gan ddylunydd lleol – Gringo – ac mae’n debyg y bydd cyfle i’w ddefnyddio yn aml yn 2012. Mae llawer yn cyfrannu yn wirfoddol at gynlluniau’r fenter, ac mae traddodiad cryf yn yr ardal o weithio yn wirfoddol dros bethau lleol a Chymraeg. “Mae cymaint o bosibiliadau newydd i’r dyffryn” meddai Anna. “Mae llwybr beicio yn mynd drwy y dyffryn, a’r Cyngor wedi ychwanegu ato ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Mae angen dulliau i ddenu pobl i’r dyffryn ei hun, i gerdded, beicio, bwyta a mwynhau.Un ffordd o’i farchnata fyddai hyrwyddo y ffordd amgen o fwyta a gwersylla, gan fod prinder amlwg yn farchnad yna. Ond mae gennym y pethau sylfaenol hynny sydd yn greiddiol i ddenu ymwelwyr – y mor, y mynyddoedd, yr iaith, y bobl a’r hanes”.

Bydd yr iaith Gymraeg yn gwbl ganolog i weithgaredd Dyffryn Nantlle 20/20. Nid yn unig i’w ffordd o weithredu, ond hefyd fel ffactor i’w farchnata. Mae pobl heddiw yn chwilio am lefydd gwahanol, a bydd ganddynt ddiddordeb mewn aros ac ymweld ag ardal Gymreiciaf Cymry.

“Mae’n fwriad gennym hyfforddi pobl i dywys ymwelwyr. Mae hyn wedi ei wneud ym Mlaenau Ffestiniog, ac mae’r tywyswyr yno wedi bod draw yn ein rhoi ar ben y ffordd” meddai Craig ab Iago, sydd newydd ei ethol fel cynghorydd lleol ac sy’n Is-Gadeirydd Dyffryn Nantlle 20/20. “Ni yw’r arbeinigwyr gorau ar ein hanes lleol, a ni ddylai ei ddehongli i bobl o’r tu allan. Mae cynllun ar y gweill i gynnal cwrs Cynefin a Chymuned, ar y cyd gyda Antur Stiniog, i sicrhau fod pawb sydd â diddordeb yn yr awyr agored (i fwynhau neu gweithio) gyda gwybodaeth a dealltwriaeth o’r etifeddiaeth leol.”

“Mae’n bwysig cael gweledigaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf” meddai Craig. “Mae pethau yn fywiog iawn yn y dyffryn ar hyn o bryd, ond mae pobl ifanc yn gadael ar raddfa ddychrynllyd”.

Carai aelod arall o’r grwp, Angharad Tomos, weld y lle yn cael ei ddatblygu fel cyfle i bererindod lenyddol. “Hoffwn weld bysus o blant yn dod yma o ysgolion led led Cymru” meddai. “Boed o’n Parry Williams, Williams Parry, Gwilym R, Mathonwy Hughes,Kate Roberts, John Gwilym Jones, mae nhw i gyd o fewn milltir neu ddwy i Benygroes, a does dim byd gwell na chlywed geiriau’r llenorion hyn yn eu cynefin. Does dim rhaid edrych yn ôl i’r gorffennol ychwaith, mae Karen Owen a Bryn Fôn yn byw yma ac yn dal i dynnu ysbrydoliaeth o’r tir.”

(o Herald Cymraeg, Daily Post)

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized a'i dagio yn , , , , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s