Archif Misol: Mehefin 2012

wythnos llawn asbri

Mae’r wythnos drosodd, ac wythnos brysur iawn oedd hi. Dyma rhai o’r uchafbwyntiau: Nos Fawrth – Cyfrinachau Daeth dros 40 i wrando ar y ffotograffydd lleol Geraint Thomas yn trafod ei lyfr gwefreiddiol. Gweler isod am flas: Nos Fercher – … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

mwy na thebyg y rhaglen gorau ar radio cymru……

Mae baneri Dyffryn Nantlle 20/20 – “Dyffryn Nantlle – mwy na thebyg yr ardal fwyaf Cymraeg yn y byd….” wedi achosi cryn dipyn o drafodaeth a hwyl ar y maes heddiw. Cafodd y faner sylw ar raglen Taro’r Post prynhawn’ma. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

24,000 – dewch i gyd i’r dyffryn!

Un diwrnod i fynd i’n gweithgareddau, ac mae’r Steddfod wedi cael mwy o bobl nag erioed – 24,000. Dyma ein poster i’w atgoffa pobl, a dolenni am fwy o wybodaeth: Am noson Geraint Thomas: cliciwch yma Am noson Cynghrair Cymunedau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

bws i’r lleuad – sori – glynllifon

Mae Arriva yn darparu gwasanaeth ychwanegol yn ystod yr Urdd, i gludo pawb yn yr ardal i giatiau Glynllifon o Benygroes. Mae’r bws cyntaf yn gadael Penygroes am 9.45, wedi 10.45, 11.45 ayb, pob awr tan y bws olaf am … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

cryfder ar y cyd

Mae Carl Clowes yn cyflwyno llyfr newydd, Cryfder ar y Cyd, yng nghyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymru yn Neuadd Goffa Penygroes ar nos Fercher, Mehefin 6, 7.30, un o 5 digwyddiad Dyffryn Nantlle 20/20 yn ystod wythnos yr Urdd. Mae aelod … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , , | Rhowch sylw