cryfder ar y cyd

Mae Carl Clowes yn cyflwyno llyfr newydd, Cryfder ar y Cyd, yng nghyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymru yn Neuadd Goffa Penygroes ar nos Fercher, Mehefin 6, 7.30, un o 5 digwyddiad Dyffryn Nantlle 20/20 yn ystod wythnos yr Urdd.

Mae aelod Dyffryn Nantlle 20/20, Angharad Tomos, wedi cael blas ar y llyfr yn barod:

Andros o lyfr difyr ydi hwn – a llyfr ymarferol iawn. Yr hyn a wna yw adrodd hanes pum menter gyd weithredol ym Mro’r Eifl – Antur Aelhaearn, Canolfan Nant Gwrtheyrn, Y Fic  a Siop y Groes yn Llithfaen, ac yn olaf, Garej Clynnog Fawr. Yn y  60au, o ganlyniad i gau’r chwareli a dirwasgiad, roedd siopau ac ysgolion bach yn cau, a’r pentrefi yn marw. Gyda gweledigaeth, penderfynodd criw bach i wrth-droi’r duedd hon. Doedd hi ddim yn hawdd, ac mae dyfalbarhau a cheisio codi arian dros gyfnod maith yn anodd, ond yr hyn a ddengys y llyfr yw nad yw’n amhosibl! Gyda chriw bach ymroddedig, mae cymaint yn bosib. Yr elfen gyd-weithredol yw’r llinyn sy’n clymu’r ymdrechion hyn ynghyd. Pan ddywedodd Magi Thatcher nad oes y fath beth a chymuned penderfynodd sawl un ym Mro’r Eifl ei bod yn siarad drwy ei het. Un peth yw cychwyn menter, her go wahanol yw dal ati. Mae’r llyfr hwn yn dangos sut aeth pum criw ati, a chredaf y byddaf yn troi’n ol yn aml at y gyfrol fechan hon er mwyn cael ysbrydoliaeth.

Un mewn cyfres ydyw gan Wasg Carreg Gwalch – Cyfres Syniad Da. Af ar ol y gweddill yn y gyfres nawr!

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized a'i dagio yn , , , , , , , , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s