wythnos llawn asbri

Mae’r wythnos drosodd, ac wythnos brysur iawn oedd hi. Dyma rhai o’r uchafbwyntiau:

Nos Fawrth – Cyfrinachau

Daeth dros 40 i wrando ar y ffotograffydd lleol Geraint Thomas yn trafod ei lyfr gwefreiddiol. Gweler isod am flas:

Nos Fercher – yn dod yng nghyd

Noson a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, gyda Carl Clowes yn siarad am brofiad unigryw Llanaelhaearn a Llithfaen, yn datblygu mentrau cydweithredol, a phum mudiad newydd, yn cynnwys Dyffryn Nantlle 20/20. Gweler isod am gyfweliad gyda chadeirydd y noson, Menna Machreth.

Nos Iau – llechan las sydd dan fy mron

Trefnodd DN 20/20 noson ar gyfer un o enwogion y Dyffryn, i roi cydnabyddiaeth i’w gyfraniad am dros 30 mlynedd. Gweler isod am gofnod y plac:

Nos wener – dawnsio ond dim diod

Daeth o gwmpas 200 i Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle i gig teuluol Bryn Fôn, gyda’r alwad i drefnu llawer mwy yn y dyfodol.

Y Sobinettes! Llun: Rhys Llwyd

Y sobinettes! Llun: Rhys Llwyd

Nos Sadwrn – blas lleol

Trefnodd y Crochan Blasus noson bwyd lleol, gyda stondinwyr cynnyrch lleol yn y caffi. Gwrandewch ar gyfweliad gyda Maggie Ogunbanwo o’r Crochan ar raglen Blas ar Fehefin 10 (cafodd y rhaglen ei recordio cyn y newyddion triste iawn am farwolaeth chwaer Maggie yn namwain awyren yn Nigeria. Mae Dyffryn Nantlle 20/20 yn cydymdeimlo gyda Maggie, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei gwaith yn yr wythnos, yn ystod cyfnod o alaru).

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized a'i dagio yn , , , , , , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s