tyrd am dro?

Mae problem o sut gall Cymry Cymraeg gael mwy o fudd o ddiwydiant awyr agored wedi bod yn amlwg ers talwm. Mae un arolwg yn awgrymu tra fod 60% o bobl sy’n gweithio yng nghanolfannau awyr agored (yn y swyddfeydd, ceginau, glanhau ayb) yn siarad Cymraeg, dim ond 4% o’r tywyswyr sy’n gallu siarad yr iaith. Mae’r sefyllfa hyd yn oed yn waeth i ferched sydd eisiau dechrau fel tywyswyr.

Mae un prosiect lleol, Dringo’r Waliau, wedi hyfforddi merched i gael cymhwysterau awyr agored yn barod. Yn awr mae Dyffryn Nantlle 20/20 yn cyfrannu at yr achos, trwy weithio gydag Antur Stiniog i ddarparu hyfforddiant i bobl gyda diddordeb yn y maes awyr agored i ddysgu mwy am ddiwylliant, daeareg a bywyd gwyllt lleol, i gyfoethogi profiad ymwelwyr i’r ardal.

Mae sesiwn blasu ar Ionawr 26, a bydd y cwrs llawn yn dechrau ar ôl y Pasg.

Am fwy o fanylion cysylltwch â 01286 882134 neu benica@gn.apc.org

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized a'i dagio yn , , , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s