Archif Awdur: dyffrynnantlle2020

syniadau ar gyfer prosiectau Ideas for project themes: Culture Skills Tourism Outdoor pursuits Local produce Digital centre Energy

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

datganiad – cyfarfod 3

Pa fath o Ddyffryn hoffech chi fyw ynddo – a sut allwn ei greu? Dyna’r her mae Dyffryn Nantlle 20:20 yn ei osod i bobl yr ardal. Bydd croeso i bawb yn y cyfarfod nesaf, sy’n cael ei gynnal nos … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dyffryn Delfrydol – Ideal Valley

Syniadau o’r ail gyfarfod – Ideas from the second meeting

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Adnoddau Dyffryn Nantlle

O’r cyfarfod cyntaf, dyma map sy’n dangos y pethau mae pobl yn eu gwerthfawrogi yn y dyffryn: Here’s a map showing the resources people use in Dyffryn Nantlle: Ebostiwch fi (robin@dyfodol.org) os ydach chi isio cywiro neu gyfrannu rhywbeth i’r … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 2 Sylw

Hanes y cyfarfod cyntaf

Mae project Dyffryn Nantlle 20:20 wedi dechrau go-iawn rŵan! Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’r cyfarfod, dros 40 ohonoch, o 7 i 77 ac o bob rhan o’r dyffryn! Diolch hefyd i John Dilwyn Williams am grynhoi hanes y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Pa bentrefi sy’n cyfri!

View Pentrefi Dyffryn Nantlle in a larger map

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dipyn o wybodaeth am y prosiect

Syniad y prosiect ydy galluogi’r gymuned yn Nyffryn Nantlle i wneud rhai o’r pethau mae pobl eisiau gwneud. Pethau fel datblygu economi yr ardal, diogelu yr adnoddau naturiol sydd yma, a dathlu yr hyn mae pobl yn ei wneud yma. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 1 Sylw