Archifau Categori: Uncategorized

chwareli dyffryn nantlle a moel tryfan

Sesiwn nesaf – Medi 18 – Karen Owen ar lenyddiaeth y Dyffryn   Dafydd Gwyn, Medi 11, 2013 Chwip o ddarlith oedd hon. Deuthum oddi yno yn methu credu mai ym Mhenygroes mae’r orsaf drên hynaf – yn y byd! … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned 5 – archeoleg

Sesiwn nesaf – Medi 11, Dafydd Gwyn, archeoleg y chwareli Dipyn o her oedd ennyn fy niddordeb mewn archeoleg – pwnc na fu gen i iot o ddiddordeb ynddo, ond fe lwyddodd Rhys Mwyn i wneud hynny. Ei ddiffiniad o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned 4 – hanes

4,500 o flynyddoedd mewn 2 awr! SESIWN BOB MORRIS 10 Gorff 2013 Mae yna naws arbennig i’r sesiynau Cynefin a Chymuned. Rydan ni yn clywed darlithoedd radical i gyfeiliant côr gorau’r dyffryn, Lleisiau Mignedd (sy’n ymarfer yn y stafell drws … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned rhan 3 – cymdeithas

‘SHAME ABOUT THE PEOPLE”  Shan Ashton, Gorffennaf 2 “Nid dynes parlwr ydi Shan!” oedd geiriau mab yng nghyfriath Shan wrth ei fam (gweler fan hyn am fwy o dystiolaeth!). Ac mae hynny yn crisalu ei chymeriad. Gwraig y gegin gefn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

cynefin a chymuned rhan 2 – cynaladwyaeth

CYNALADWYAETH 25 Mehefin 2013 gyda Sara Ashton Sefyll mewn cylch yr oeddem, rhyw ddeg ohonom, a’n hoedran yn amrywio o 10 i 60. Roedd pawb wedi cael label, siopwr, cigydd, teulu, ysgol, fferm, gwely a brecwast, capel ac ati, ac … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned – sesiwn 1 – i’r pant y rhed y dwr

SESIWN NESAF: NOS FAWRTH, MEHEFIN 25 – SARA ASHTON, CYNALADWYAETH Mehefin 19 – Sel Williams Rywsut, roedd o ‘run fath â bod yn ôl yn yr ysgol, saith ohonom rownd bwrdd yn Neuadd Goffa Penygroes, yn gwrando ar athro. Ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned

Mae cwrs Cynefin a Chymuned yn dechrau mewn llai na pythefnos. Cysylltwch a ni i gadw lle.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw

blodyn yr wythnos nesaf

Sioe Blodyn yr wythnos nesaf yn Nhalysarn – Mehefin 13 a 14 – tocynnau ar gael yn Antur Nantlle.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

am dro yn y glyn

Yr wythnos ddiwethaf cynhaliodd Llenyddiaeth Cymru daith o gwmpas Glynllifon, gyda’r hanesydd lleol John Dilwyn Williams, a’r awdur Gwen Pritchard Jones. Cafodd Dyffryn Nantlle 2020 y syniad am y daith ym mis Hydref. Ar y diwrnod daeth dros 40 i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | 1 Sylw

taith glynllifon ar wyl banc mis mai

Un o’r pethau mae Dyffryn Nantlle 20/20 wedi bod yn prysur gwneud yw cysylltu gyda mudiadau eraill, i’w hannog trefnu pethau yn yr ardal, i bobl lleol ac i help tynnu pobl i’r ardal i wario arian. Un o’r rhain … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw