Tag Archif: cynefin a chymuned

cynefin a chymuned 5 – archeoleg

Sesiwn nesaf – Medi 11, Dafydd Gwyn, archeoleg y chwareli Dipyn o her oedd ennyn fy niddordeb mewn archeoleg – pwnc na fu gen i iot o ddiddordeb ynddo, ond fe lwyddodd Rhys Mwyn i wneud hynny. Ei ddiffiniad o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned 4 – hanes

4,500 o flynyddoedd mewn 2 awr! SESIWN BOB MORRIS 10 Gorff 2013 Mae yna naws arbennig i’r sesiynau Cynefin a Chymuned. Rydan ni yn clywed darlithoedd radical i gyfeiliant côr gorau’r dyffryn, Lleisiau Mignedd (sy’n ymarfer yn y stafell drws … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned rhan 2 – cynaladwyaeth

CYNALADWYAETH 25 Mehefin 2013 gyda Sara Ashton Sefyll mewn cylch yr oeddem, rhyw ddeg ohonom, a’n hoedran yn amrywio o 10 i 60. Roedd pawb wedi cael label, siopwr, cigydd, teulu, ysgol, fferm, gwely a brecwast, capel ac ati, ac … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned – sesiwn 1 – i’r pant y rhed y dwr

SESIWN NESAF: NOS FAWRTH, MEHEFIN 25 – SARA ASHTON, CYNALADWYAETH Mehefin 19 – Sel Williams Rywsut, roedd o ‘run fath â bod yn ôl yn yr ysgol, saith ohonom rownd bwrdd yn Neuadd Goffa Penygroes, yn gwrando ar athro. Ar … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned

Mae cwrs Cynefin a Chymuned yn dechrau mewn llai na pythefnos. Cysylltwch a ni i gadw lle.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned ar y gweill

Dyma’r manylion y cwrs, i ddechrau ar ddiwedd mis Ebrill. Sgennych chi ddiddordeb? Cysylltwch  ni i gael mwy o fanylion: benica@gn.apc.org neu 01286 882134. disgrifiad cwrs

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd | Rhowch sylw

Blas ar y Dyffryn

DIWRNOD BLASU – Dydd Sadwrn, Ionawr 26, 2013, 10.00 – 4.00 efo Bob Morris, Twm Elias, Ceri Cunnington a Sel Williams Cwrdd dros ffordd i Garej Poveys. Tywydd yn oer ond yn sych. Eira mawr wedi bod yr wythnos flaenorol. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

tyrd am dro?

Mae problem o sut gall Cymry Cymraeg gael mwy o fudd o ddiwydiant awyr agored wedi bod yn amlwg ers talwm. Mae un arolwg yn awgrymu tra fod 60% o bobl sy’n gweithio yng nghanolfannau awyr agored (yn y swyddfeydd, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

cynefin y chymuned yn y dyffryn

Mae Dyffryn Nantlle 20/20 yn parhau i ddatblygu. Dan ni newydd orffen cais i Lywodraeth Cymru, i ddatblygu gweithgareddau i gefnogi’r Gymraeg yn yr ardal. Os byddwn yn llwyddiannus, bydd y gweithgareddau yn cynnwys: cefnogaeth i ddysgwyr a chynllun mentorau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw