Tag Archif: dyffryn nantlle 20/20

sesiwn gwyllt crefft ar ddydd sadwrn

Dim ond i atgoffa pobl am y sesiwn Gwyllt Crefft (bushcraft) gyda Craig ar ddydd Sadwrn. Cynhelir rhwng 10 a 2 – cwrdd ym maes parcio Glynllifon am 10yb. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i blant a rhieni yn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw

y dyffryn ar ffilm

llun: eilir pierce Mae grwpiau ffilm Dyffryn Nantlle 2020 wedi gwneud yn arbennig o dda yn y mis diwethaf. Cafodd y ffilm Paned Olaf 2il yng nghategori Uwchradd yng Ngwyl PICS. Cafodd y ffilm Achub Penygroes 2il yng nghategori cynradd, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

ar y rhestr

Newyddion da am y ffilmiau gan y ddau criw a gafodd eu hyfforddi gan Eilir Pierce y llynedd. Mae Y Panad Olaf wedi cyrraedd rhestr fer ffilmiau oed ysgol uwchradd yng Ngwyl PICS yng Ngaleri ar Fawrth 1. Ffilm animeiddio … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

sesiwn ffeltio

Bydd Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnal ei sesiwn nesaf ar ddydd Sadwrn, Chwefror 1, yn Neuadd Goffa Penygroes. Bydd cyfle i blant (Blwyddyn 5 – 8) i greu gwaith ffelt gyda Llinos Non Parri. Mae’r sesiwn yn dechrau am 10.30, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

chwareli tanyrallt

Newydd ddod yn ol o Dro Dolig Dyffryn Nantlle 2020, dan arweiniad Elen Huws. Taith arbennig, er gwaethaf y gwynt 40 mya (60 mya llai na neithiwr). Ar y ffordd i ddechrau’r daith gwelsom ddifrod mawr ar adeilad ymgymerwyr Paragon. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

nadolig yn y dyffryn

Gweithgareddau dros y Nadolig  i blant a theuluoedd Dydd Gwener, Rhagfyr 27                                                                   10.30 – 2.30                                                                     Dechrau: Maes Parcio yr Heddlu Dro Dolig. Cyfle i gael gwared o’r twrci! Taith hamddenol yn y Dyffryn (3 – 4 milltir), gyda thipyn bach … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

gweithgareddau plant, pobl ifanc a theuluoedd yn y dyffryn

Mae Dyffryn Nantlle 2020 yn trefnu cyfres o sesiynau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Croeso i bawb. Dyma’r manylion:

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

cwrs ffilm mis hydref

Mae Dyffryn Nantlle 2020 yn trefnu cwrs ffilm i bobl ifanc 11 – 14 oed, ar ddiwedd y mis, ar ol cwrs llwyddiannus iawn i rai 9 -11 oed yn yr Haf. Dyma’r manylion:

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

chwareli dyffryn nantlle a moel tryfan

Sesiwn nesaf – Medi 18 – Karen Owen ar lenyddiaeth y Dyffryn   Dafydd Gwyn, Medi 11, 2013 Chwip o ddarlith oedd hon. Deuthum oddi yno yn methu credu mai ym Mhenygroes mae’r orsaf drên hynaf – yn y byd! … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , , , | Rhowch sylw

cynefin a chymuned 5 – archeoleg

Sesiwn nesaf – Medi 11, Dafydd Gwyn, archeoleg y chwareli Dipyn o her oedd ennyn fy niddordeb mewn archeoleg – pwnc na fu gen i iot o ddiddordeb ynddo, ond fe lwyddodd Rhys Mwyn i wneud hynny. Ei ddiffiniad o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw