Tag Archif: eisteddfod yr urdd 2012

wythnos llawn asbri

Mae’r wythnos drosodd, ac wythnos brysur iawn oedd hi. Dyma rhai o’r uchafbwyntiau: Nos Fawrth – Cyfrinachau Daeth dros 40 i wrando ar y ffotograffydd lleol Geraint Thomas yn trafod ei lyfr gwefreiddiol. Gweler isod am flas: Nos Fercher – … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

mwy na thebyg y rhaglen gorau ar radio cymru……

Mae baneri Dyffryn Nantlle 20/20 – “Dyffryn Nantlle – mwy na thebyg yr ardal fwyaf Cymraeg yn y byd….” wedi achosi cryn dipyn o drafodaeth a hwyl ar y maes heddiw. Cafodd y faner sylw ar raglen Taro’r Post prynhawn’ma. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

24,000 – dewch i gyd i’r dyffryn!

Un diwrnod i fynd i’n gweithgareddau, ac mae’r Steddfod wedi cael mwy o bobl nag erioed – 24,000. Dyma ein poster i’w atgoffa pobl, a dolenni am fwy o wybodaeth: Am noson Geraint Thomas: cliciwch yma Am noson Cynghrair Cymunedau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

cryfder ar y cyd

Mae Carl Clowes yn cyflwyno llyfr newydd, Cryfder ar y Cyd, yng nghyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymru yn Neuadd Goffa Penygroes ar nos Fercher, Mehefin 6, 7.30, un o 5 digwyddiad Dyffryn Nantlle 20/20 yn ystod wythnos yr Urdd. Mae aelod … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , , | Rhowch sylw

llechan las sydd dan fy mron

Mae Eisteddfod yr Urdd yn dod nid yn unig i Ddyffryn Nantlle, ond ardal Bryn Fôn. I ddathlu y cysylltiad Bryn gyda’r Dyffryn, a Llanllyfni yn benodol, mae Dyffryn Nantlle 20/20 yn trefnu 2 digwyddiad yr wythnos nesaf – Taith Bryn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , , | Rhowch sylw

dewch i’r dyffryn

4 diwrnod i fynd!

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

y ryff geid i ddyffryn nantlle

Dych chi ddim yn gwybod lle ydan ni? Dyma Ryff Geid Angharad Tomos i’r Dyffryn, ar gyfer y Tafod, cylchgrawn Cymdeithas yr Iaith): I argraffu copi: map dyffryn nantlle

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

mae rhywbeth at ddant pawb

Ydych chi eisiau gwybod mwy am Ddyffryn Nantlle 20/20? Dyma sylwadau gan rhai o’i gefnogwyr, sydd wedi bod yn prysur trefnu gweithgareddau i gyd-fynd gydag Eisteddfod yr Urdd. Rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Dyna mae’r criw … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

cyfrol i’w thrysori

Nos Fawrth, Mehefin 5, 7yh Neuadd Goffa Penygroes Bydd Geraint Thomas yn siarad (gyda sleidiau) am ei lyfr ‘Cyfrinachau – Llynnoedd Eryri’. Trefnwyd gan: Adolygiad: Dyma lyfr i’w fodio, a hynny dro ar ôl tro. Ceir sawl ffefryn – Llyn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

gweithgareddau’r urdd

Mae Dyffryn Nantlle 20/20 wedi trefnu wythnos brysur i gyd-fynd gydag Eisteddfod yr Urdd yn Glynllifon. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys: noson gyda Geraint Thomas, awdur Llynnoedd yr Eryri lawnsiad Cynghrair Cymunedau Cymru, a llyfr Dr Carl Clowes taith o gwmpas … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , , , , | 1 Sylw