Archif Awdur: walesnicaragua

apel siop griffiths

  Dewch draw i’n cyfarfod ar nos Fawrth, i lansio ein apel. Dyma fersiwn pdf i’w lawrlwytho – cliciwch ar y linc. ffurflen buddsoddi

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd | Rhowch sylw

sesiwn gwyllt crefft ar ddydd sadwrn

Dim ond i atgoffa pobl am y sesiwn Gwyllt Crefft (bushcraft) gyda Craig ar ddydd Sadwrn. Cynhelir rhwng 10 a 2 – cwrdd ym maes parcio Glynllifon am 10yb. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i blant a rhieni yn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw

y dyffryn ar ffilm

llun: eilir pierce Mae grwpiau ffilm Dyffryn Nantlle 2020 wedi gwneud yn arbennig o dda yn y mis diwethaf. Cafodd y ffilm Paned Olaf 2il yng nghategori Uwchradd yng Ngwyl PICS. Cafodd y ffilm Achub Penygroes 2il yng nghategori cynradd, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

ar y rhestr

Newyddion da am y ffilmiau gan y ddau criw a gafodd eu hyfforddi gan Eilir Pierce y llynedd. Mae Y Panad Olaf wedi cyrraedd rhestr fer ffilmiau oed ysgol uwchradd yng Ngwyl PICS yng Ngaleri ar Fawrth 1. Ffilm animeiddio … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

sesiwn ffeltio

Bydd Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnal ei sesiwn nesaf ar ddydd Sadwrn, Chwefror 1, yn Neuadd Goffa Penygroes. Bydd cyfle i blant (Blwyddyn 5 – 8) i greu gwaith ffelt gyda Llinos Non Parri. Mae’r sesiwn yn dechrau am 10.30, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

chwareli tanyrallt

Newydd ddod yn ol o Dro Dolig Dyffryn Nantlle 2020, dan arweiniad Elen Huws. Taith arbennig, er gwaethaf y gwynt 40 mya (60 mya llai na neithiwr). Ar y ffordd i ddechrau’r daith gwelsom ddifrod mawr ar adeilad ymgymerwyr Paragon. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

nadolig yn y dyffryn

Gweithgareddau dros y Nadolig  i blant a theuluoedd Dydd Gwener, Rhagfyr 27                                                                   10.30 – 2.30                                                                     Dechrau: Maes Parcio yr Heddlu Dro Dolig. Cyfle i gael gwared o’r twrci! Taith hamddenol yn y Dyffryn (3 – 4 milltir), gyda thipyn bach … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw