apel siop griffiths

 

Dewch draw i’n cyfarfod ar nos Fawrth, i lansio ein apel. Dyma fersiwn pdf i’w lawrlwytho – cliciwch ar y linc.

ffurflen buddsoddi

ffurflen buddsoddi-001-001

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd | Rhowch sylw

sesiwn gwyllt crefft ar ddydd sadwrn

Dim ond i atgoffa pobl am y sesiwn Gwyllt Crefft (bushcraft) gyda Craig ar ddydd Sadwrn. Cynhelir rhwng 10 a 2 – cwrdd ym maes parcio Glynllifon am 10yb.
Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i blant a rhieni yn ceisio

  • chwilio am fwyd gwyllt
  • cynnar tan
  • adeiladu lloches

Cofiwch gwisgo yn addas ar gyfer y tywydd, a gwisgo sgidiau gall.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , | Rhowch sylw

y dyffryn ar ffilm

bathllun: eilir pierce

Mae grwpiau ffilm Dyffryn Nantlle 2020 wedi gwneud yn arbennig o dda yn y mis diwethaf. Cafodd y ffilm Paned Olaf 2il yng nghategori Uwchradd yng Ngwyl PICS. Cafodd y ffilm Achub Penygroes 2il yng nghategori cynradd, gwobr Dewis y Bobl yn yr wyl, a chafodd ei henwebu yng Ngwyl Zoom Cymru.

grwp picsllun: gwyl PICS

Rwan dyma eich cyfle i weld y ddau ffilm. Mae cynlluniau ar gyfer mwy o ffilmiau yn ystod y flwyddyn. Cysylltwch a ni os ydych chi eisiau gwybod mwy.

A diolch arbennig i Eilir Pierce, a hyfforddodd a chefnogi’r grwpiau.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

ar y rhestr

Newyddion da am y ffilmiau gan y ddau criw a gafodd eu hyfforddi gan Eilir Pierce y llynedd.

pics

Mae Y Panad Olaf wedi cyrraedd rhestr fer ffilmiau oed ysgol uwchradd yng Ngwyl PICS yng Ngaleri ar Fawrth 1. Ffilm animeiddio yw hi, creuwyd gan Abbey, Luned, Megan a Nel.

P1090612

Ar yr un noson bydd ffilm Achub Penygroes ar restr fer oed Ysgol Cynradd. Gwnaed gan Ben, Ceiron, Daniel, Hedydd, Jac, James, Lleucu, Marshall, Osian E, Osian R a Sion, yn ystod y gwyliau haf, a chafodd ei golygu ganddynt yn yr Hydref.

P1090545

Mae Achub Penygroes wedi ei dewis ar gyfer rhestr fer “y ffilm orau ddim yn Saesneg” yng Nghwyl Ffilm Zoom Cymru yn y De, ar Fawrth 21.

zoom cymru

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

sesiwn ffeltio

Bydd Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnal ei sesiwn nesaf ar ddydd Sadwrn, Chwefror 1, yn Neuadd Goffa Penygroes. Bydd cyfle i blant (Blwyddyn 5 – 8) i greu gwaith ffelt gyda Llinos Non Parri. Mae’r sesiwn yn dechrau am 10.30, a gorffen am 2.30. Dylai plant ddod gyda bocs bwyd.

Mae lle i 12 yn y sesiwn, felly  y cyntaf i’r felin!

Dyma enghraifft o waith mae plant wedi ei wneud gyda Llinos o blaen:

Ffeltio-001-001I gadw lle cysylltwch a Ben ar 01286 882134, benica@gn.apc.org

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

chwareli tanyrallt

Newydd ddod yn ol o Dro Dolig Dyffryn Nantlle 2020, dan arweiniad Elen Huws. Taith arbennig, er gwaethaf y gwynt 40 mya (60 mya llai na neithiwr). Ar y ffordd i ddechrau’r daith gwelsom ddifrod mawr ar adeilad ymgymerwyr Paragon.

P1100003

Aeth y daith o Benygroes i Lanllyfni, ar hyd y dyffryn, heibio chwareli Twll Coed, Twll Llwyd a Fron Log, heibio Dol Pebin a Bro Silyn, ac wedi tai Petris a Dorothea, a Thalysarn ac yn ol i Benygroes. Diolch i Carys yng Nghanolfan Talysarn am y baned.

Am ragor o fanylion am y daith, a llawer mwy, gweler Crwydro Bro Lleu, gan Dewi Tomos.

P1090974

P1090977

P1090983

P1090987

P1090990

P1090992

P1090993

P1090997

crwydro bro lleu

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

nadolig yn y dyffryn

Gweithgareddau dros y Nadolig  i blant a theuluoedd

Dydd Gwener, Rhagfyr 27                                                                   10.30 – 2.30                                                                    

Dechrau: Maes Parcio yr Heddlu

Dro Dolig. Cyfle i gael gwared o’r twrci! Taith hamddenol yn y Dyffryn (3 – 4 milltir), gyda thipyn bach o hanes a natur a  phaned yng Nghanolfan Talysarn ar y ffordd yn ôl. 

Nos Wener, Ionawr 3  7yh ymlaen                                          Ysgol Dyffryn Nantlle 

Y Bandana a’r Reu.

Gig deuluol: Tocynnau: £4/£2. Trefnwyd gan Dyffryn Nantlle 2020 a Chymdeithas yr Iaith.

Activities for children and families. Walk in the Dyffryn on Dec 27, and a family gig on Jan 3.  All sessions are in Welsh, but everyone welcome.

Bandana-001-001

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw